Bass đế cây chống

Giá: Liên hệ

- Bass cây chống 

- Bass kích tăng 

- Bass đế 

 

Công ty Phoenix chuyên sản xuất bass đế cây chống, ống ren, bộ điều chỉnh cây chống tăng 

Qui cách: 125x125x4mm

Chuyên dùng hàn vào cây chống tăng và kích tăng bằng 

bass cây chống


Sản phẩm khác