Cây Chống 4.0m

Giá: Liên hệ

- Cây chống tăng Phoenix 

- Cây chống tăng 4m

- Cây chống thép 4m

- Cây chống đơn 4m

- Cây chống sàn 4m

Công ty Phoenix chuyên sản xuất Cây Chống, Cây Chống Tăng 4m, Cây Chống Đơn 4m

- Cây chống tăng 4m chống sàn cao tối đa: 4m có cấu tạo như sau: 

+ Vỏ cây chống tăng dài 1.5m, làm từ thép ống D60, dày 2ly

+ Ruột cây chống dài 2.5m, làm từ thép ống D49, dày 2ly

Cây chống tăng 4m có thể chống khấu độ từ 2.5m đến 4m.

Cây chống 4m

   

   Cây chống tăng giúp chống sàn, chống dầm độc lập, chống những chỗ mà hệ giàn giáo không chống được, gia cố thêm những chỗ yếu trong hệ chống sàn. Đặc biệt cây chống tăng có thể điều chỉnh linh động nhiều khấu độ chống, thích ứng với nhiều công trình khác nhau. 

  

 


Sản phẩm khác