Cây Chống - Cây Chống Tăng

Cây chống hay còn gọi là Cây Chống Tăng, Cây Chống Thép, Cây Chống Đơn chuyên dùng chống sàn đổ bê tông trong xây dựng. Hiện nay cây chống có các kích thước phổ biến: 

- Cây chống 3,5m

cây chống

- Cây chống tăng 4.0m

- Cây chống đơn 4.2m

ruột chống

- Cây chống đơn 4.5m

chống 4.5m

- Cây chống thép 5m

cây chống tăng

Mua Cây Chống Tăng Ở Đâu?
Cây Chống 4.0m
Cây Chống 4.5m