Chéo giàn giáo

- Chéo Giàn Giáo Phoenix có hai loại:

+ Chéo Giàn Giáo 1.96m, chống gãy dùng cho khung giàn giáo 1.7m và khung giàn giáo 1.53m

chéo 1.96m

+ Chéo Dàn Giáo 1.71m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung giàn giáo 0.9m

chéo giàn giáo

Chéo giàn giáo lắp đặt để tạo ra khoảng cách 2 khung là 1600mm, để các khung lắp đặt chồng lên được với nhau. 

Chéo giàn giáo được làm từ thép ống D21, dày 1.2mm hoặc 1.4mm. Chéo giàn giáo được làm từ thép ống sơn dầu và thép mạ kẽm hoặc thép nhúng kẽm nóng.

Chéo Giàn Giáo 1.96m
Chéo Giàn Giáo 1.71m