Chống Đứng Hệ Giàn Giáo Vietform

Giá: Liên hệ

- Chống đứng hệ giàn giáo vietform

- Chống giàn giáo vietform

- Chống nêm 2,5m

- Chống đứng vietform 2m

- Chống đứng D42 - 1,5m

- Chống đứng 1m

 

Danh mục: Giàn Giáo Vietform

Hệ Giàn Giáo Vietform có các qui cách chiều cao như sau: 

- Cây chống đứng D49x2 - L=2.5m, 3 cụm tai giằng

- Chống đứng D49x2 - L=2m, 2 cụm tai giằng 

- Chống đứng D49, dày 2ly, dài 1,5m, 2 cụm tai giằng

- Chống giàn giáo vietform D49, dày 2mm, cao 1.0m, 1 cụm tai giằng

cây chống giàn giáo vietform

   Ngoài ra công ty Phoenix còn sản xuất theo qui cách mà các nhà thầu xây dựng yêu cầu, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. 

giàn giáo vietform

 


Sản phẩm khác