Coffa Tole - Coffa tôn

Giá: Liên hệ

Coffa tole 1000x1000x1ly

Coffa tôn 1000x500x1ly

 

Danh mục: Coppha

Công ty Phoenix sản xuất: Coffa, Coffa tole, Coppha tôn, Cốp pha tôn, Coffa tôn 

Coffa Tole có hai qui cách: 

- Coffa tole 1m x 1m x 1ly - Trọng lượng: 13 kg 

- Coffa tôn 1m x 0.5m x 1ly - Trọng lượng: 6.5 kg 

coffa tole


Sản phẩm khác