Coppha

Công ty Dàn Giáo Phoenix sản xuất và phân phối Coppha các loại: 

- Coffa tole 1m x 1m, Coffa 1m x 0.5m

- Coppha phủ phim, ván coppha phủ phim 1220x2440

- Coffa panel, coppha cột, coppha định hình

- Ván coppha đỏ