Chốt Tròn Coppha Nhôm

chốt tròn coppha nhôm
prev
  • chốt tròn coppha nhôm
  • chốt la giằng coppha nhôm
next

- Chốt tròn coppha nhôm

- Chống nêm tròn coffa 

- Chốt la giằng coppha 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

   Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Phoenix phân phối Chốt la giằng coppha nhôm, Chốt tròn coppha nhôm

Bộ chốt tròn coppha nhôm bao gồm 2 bộ phận như hình sản phẩm:

- Chốt tròn đường kính D18, chiều dài 45mm, chiều dài từ đáy đến lỗ chốt  15mm

- Nêm giằng chốt tròn 

chốt tròn coppha nhôm

Sản phẩm liên quan