Coffa Tole - Coffa tôn

coffa tole
prev
  • coffa tole
next

Coffa tole 1000x1000x1ly

Coffa tôn 1000x500x1ly

 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Công ty Phoenix sản xuất: Coffa, Coffa tole, Coppha tôn, Cốp pha tôn, Coffa tôn 

Coffa Tole có hai qui cách: 

- Coffa tole 1m x 1m x 1ly - Trọng lượng: 13 kg 

- Coffa tôn 1m x 0.5m x 1ly - Trọng lượng: 6.5 kg 

coffa tole

Sản phẩm liên quan