Cùm Cố Định - Cùm Chết

   Công ty Phoenix phân phối Cùm cố định, Cùm chết, Cùm 90, Cùm khóa giàn giáo D49

Cùm cố định TQ, Cùm cố định HQ, Cùm cố định NB

- Cùm cố định chỉ khóa được hai ống theo góc 90 độ, khóa chết và cố định hai ống thép từ D42 đến D49 nhờ ốc chốt.

cùm cố định

 -   Cùm xoay hay còn gọi là khóa xoay rất linh động trong việc khóa hai ống thép tròng đường kính D42 đến D49. Khóa xoay một góc 360 độ nên đám bảo khóa hai ống thép theo vòng tròn. Cùm xoay Trung Quốc và Hàn Quốc (cùm Kumho)  có độ dày là 2.5mm, còn cùm Nhật Bản (cùm Hory) có độ dày 3mm.