Cùm Xoay Hory, Cùm Xoay Nhật Bản

Giá: Liên hệ

- Cùm Xoay Hory

- Cùm Xoay Nhật Bản

- Cùm xoay 3ly

Danh mục: Cùm xoay

Công ty Phoenix phân phối Cùm Xoay Nhật Bản, Cùm Xoay thương hiệu Hory, Cùm có đọ dày 3ly.

- Tên Sản Phẩm: Cùm Xoay Hory

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Chủng loại : Xi mạ mà đồng

- Cân năng: 0.68 kg 

- Qui cách: Khóa ống từ D42 đến D49

cùm xoay hory


Sản phẩm khác