DÀN GIÁO NÊM PHOENIX

Giá: Liên hệ

- Dàn Giáo Nêm Phoenix 

- Hệ Dàn Giáo Nêm Chống Sàn 

- Cây chống đứng giáo nêm 

Danh mục: Dàn Giáo Nêm

Quy cách Hệ Dàn Giáo Nêm Phoenix: 

- Cây chống đứng

+ Chiều dài: Cây chống đứng Hệ Dàn Giáo Nêm dài 1.0m; 1,5m; 2.0m; 2,5m; 3,0m

+ Độ dày: Thép Ống D49, dày 2ly

+ Chất liệu: Hiện nay Hệ Dàn Giáo Nêm được nhúng sơn dầu, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng

- Cây chống đà: Cây chống đà giữa làm từ thép ống D42, dày 2ly

- Cây chống Consol: Cây chống vách, làm từ thép ống D42 

- Thang giằng ngang: Các cây chống đứng liên kết với nhau bởi thanh giằng ngang, khoảng cách dài ngắn phụ thuộc và thanh giằng ngang sử dụng. Hiện nay giằng ngang Dàn giáo nêm phổ biến dài 0,5m; 1.0m, 1.2m; 1,5m.

DÀN GIÁO NÊM


Sản phẩm khác