Giàn Giáo Dĩa

Giàn giáo dĩa hay còn gọi là giàn giáo ringlock. 

Hệ Giàn Giáo Dĩa có qui cách giống hệ Giàn giáo nêm chống sàn, nó chỉ khác biệt ở hệ liên kết

 

giàn giáo dĩa

Không tồn tại mẫu tin