Giàn giáo dĩa

Giá: Liên hệ

Giàn giáo dĩa hay còn gọi là giàn giáo ringlock.   Hệ Giàn Giáo Dĩa có qui cách giống hệ Giàn giáo nêm chống sàn, nó chỉ khác biệt ở hệ liên kết     giàn giáo dĩa

Danh mục: Giàn giáo dĩa

Giàn giáo dĩa hay còn gọi là giàn giáo ringlock.   Hệ Giàn Giáo Dĩa có qui cách giống hệ Giàn giáo nêm chống sàn, nó chỉ khác biệt ở hệ liên kết     giàn giáo dĩa