Giàn Giáo Khung 1.7m, không đầu

Giá: Liên hệ

- Khung dàn giáo 

- Giàn giáo khung 1.7m, không đầu 

- Khung giàn giáo 1.7m, không đầu nối 

Danh mục: Khung giàn giáo

KHUNG GIÀN GIÁO 1.7M, KHÔNG ĐẦU 

- Khung giàn giáo chiều cao 1.7m, không có đầu nối 

- Ống chính làm từ thép D42

- Các tay cong, đố ngang làm từ thép D27

- Khung giàn giáo 1.7m, sử dụng chéo 1.96m, chống gãy để liên kết với nhau 

- Khung Giàn Giáo 1.7m, không đầu nhúng sơn dầu; mạ kẽm, nhúng kẽm nóng

- Khung giàn giáo không đầu mục đích là để lắp kích tăng U D34, kích tăng đầu dàn giáo vào để chống hệ xà gồ.

khung giàn giáo 1.7m


Sản phẩm khác