Giàn Giáo Nêm

GIÀN GIÁO NÊM PHOENIX: 

Giàn giáo nêm là hệ giàn giáo chống sàn tối ưu hiện nay. Giàn Giáo Nêm có cấu tạo như sau: 

- Các cây chống đứng giáo nêm cao 1m; 1,5m; 2m; 2,5m, 3m tổ hợp với nhau để ra khấu độ chống tối ưu

- Các thanh giằng ngang D42 liên kết giữ các cây chống đứng bằng nêm nên gọi là giáo nêm 

giàn giáo nêm