Giàn Giáo Nêm Phoenix Mạ Kẽm

Giá: Liên hệ

- Giàn Giáo Nêm 

- Hệ Giàn Giáo Nêm Mạ Kẽm

- Giàn Giáo Nêm Phoenix Mạ Kẽm

Danh mục: Giàn Giáo Nêm

Tên sản phẩm: GIÀN GIÁO NÊM PHOENIX MẠ KẼM 

- Chủng loại: Mạ Kẽm 

- Quy cách hệ giàn giáo nêm mạ kẽm: 

+ Cây chống đứng hệ nêm cao 0.5m, 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3m

+ Cây chống đà giữa 

+ Cây chống vách, chống consol

+ Các thanh giằng ngang dài 0.5m, 1m, 1.5m

giàn giáo nêm mạ kẽm

 


Sản phẩm khác