Giàn Giáo RingLock

Giàn giáo Ringlock

Giàn giáo dĩa Phoenix 

Giàn giáo chống sàn hệ dĩa

giàn giáo ringlock

- Giống như hệ Giàn giáo nêm, hệ giàn giáo ringlock cũng có các bộ phận như: Cây chống đứng, các thanh giằng ngang, cây chống đà, cây chống consol. Điểm khác biệt ở đây là điểm liên kết bằng dĩa, liên kết vững và chắc chắn hơn hệ nêm. 

- Cây Chống Đứng: Được là từ théo ống D49, độ dày ống là 2ly, có kích thước và bước tai như sau: 

+ Cây chống dĩa D49x2 - L=3m, có 3 cụm tai giằng, có đầu nối để chồng các cây với nhau 

+ Cây chống ringlock D49, dày 2ly, có 3 cụm tai giằng, có nòng

+ Cây chống đứng D49x2, dài 1.5m, 2 cụm tai giằng

+ Chống đứng D49, 2ly, 1 cụm tai giằng 

giàn giáo ringlock

- Chống đà giữa D42

chống đà giáo ring lock

- Chống Consol, chống vách

chống consol ringlock

- Thanh giằng ngang để liên kết các cây chống với nhau 

+ Chiều dài của các thanh giằng phổ biến làm từ thép D42, dày 2ly, dài 0.5m; 1.0m; 1.2m; 1.5m 

giằng giáo ringlock