Giàn Giáo Vietform

GIÀN GIÁO VIETFORM PHOENIX

- Cây chống đứng Giàn giáo vietform

+ Cây chống đứng D49x2 - L=3m, có đầu, 03 cụm tai giằng

+ Cây chống đứng D49x2, L= 2.5m, có đầu, 03 cụm tai giằng

+ Cây chống đứng D49x2, L=2.0m, có đầu, 02 cụm tai giằng

+ Cây chống đứng D49x2 - L=1.5m, có đầu, 02 cụm tai giằng

+ Cây chống đứng D49x2 - L=1m, có nòng, 01 cụm tai giằng 

cây chống nêm

- Cây chống đà giàn giáo vietform

cây chống đà

- Chống consol dàn giáo việt form

cây chống consol

- Thanh giằng ngang giàn giáo việt form

+ Thang giằng ngang D42x2 - L=1.5m

+ Thanh giằng ngang D42x2 - L=1.2m

+ Thanh giằng ngang D42x2 - L=1m

+ Thanh giằng ngang D42x2 - L=0.5m

 

giàn giáo vietform