Khung Giàn Giáo 1.7m có đầu mạ kẽm

Giá: Liên hệ

- Khung giàn giáo 1.7m, 2ly, có đầu mạ kẽm 

- Khung giàn giáo mạ kẽm 

- Khung dàn giáo 1,7m, có đầu 

Danh mục: Khung giàn giáo

Khung Dàn Giáo 1.7m, 2ly, có đầu mạ kẽm Phoenix sản xuất: Khung chính làm từ ống D42, dày 2ly, các đó ngang và tau cong làm từ thép ống D27, dày 1.4ly. 

- Chủng loại: Giàn giáo 1.7m mạ kẽm 

- Chiều cao: 1.7m

- Cố gắn đầu nối để lắp đặt các tầng lên nhau

 


Sản phẩm khác