Khung Giàn Giáo Phoenix

Giá: Liên hệ

- Giàn Giáo Khung Phoenix 

- Dàn Giáo Khung 1.7m

- Dàn Giáo Khung 1.53m

Danh mục: Khung giàn giáo

Quy Cách Khung Giàn Giáo Phoenix

- Tên sản phẩm: Khung Giàn Giáo 

- Chiều cao: Khung giáo Phoenix có các loại phổ biến: Giàn giáo 1.7m; Giàn giáo 1.53m; Giàn giáo khung 1,2m; Dàn giáo 0,9m. 

dàn giáo khung xanh

- Khung giàn giáo Phoenix hiên nay có 3 chủng loại: Khung giàn giáo nhúng sơn dầu, Khung dàn giáo mạ kẽm, Dàn giáo nhúng kẽm nóng.

khung giàn giáo

- Khung giàn giáo xây dựng  hiện nay được dùng nhiều vào hệ bao che cho các công trình xây dựng. Ngoài ra khung giàn giáo cũng được chống sàn bê tông.

khung dàn giáog

Giàn Giáo Phoenix sản xuất khung giàn giáo được hàn CO2, các mối hàn cứng, đẹp và thẩm mĩ. Các đố ngang, tay cong hàn tròn, không đập dẹp tạo cho khung cứng chắc hơn.


Sản phẩm khác