Mâm giàn giáo

    Công ty Phienix sản xuất Mâm Dàn Giáo , Sàn Thao Tác, Mâm Dàn Giáo 1600x360, Mâm Lót Sàn, Mâm Đứng 360, Mâm Giàn Giáo Có Khóa

mâm giàn giáo

   Mâm giàn giáo Phoenix lắp đựng vừa với tất cả các khung giàn giáo, khoảng cách là 1,6m.