Đầu nối rời giàn giáo

đầu nối rời
prev
  • đầu nối rời
next

- Đầu nối giàn giáo 

- Đầu nối dàn giáo 

- Đầu nối rời 

 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

    Công ty Phoenix sản xuất Đầu nối rời, đầu nối rời giàn giáo, đầu nối dàn giáo lắp đặt vào khung dàn giáo không có đầu nối.

   Đầu nối rời làm từ thép ống D34, dài 20cm, cận nặng 0,2kg.

đầu nối rời giàn giáo

Sản phẩm liên quan