Thang Giàn Giáo Nêm

Giá: Liên hệ

- Thang giàn giáo nêm Phoenix

- Thang thao tác hệ giàn giáo nêm 

- Thang leo thao tác giáo nêm 

- Thang mạ kẽm hệ giáo nêm 

Danh mục: Thang Giàn Giáo

      Hệ giàn giáo nêm sử dụng mâm thang giáo riêng của nó. Thang giàn giáo cho hệ giáo nêm sư dụng thường có 2 loại. 

- Loại thứ nhất là sử dụng cho chiều cao 1m, chiều rộng giằng 1.5m. Khoảng cách giữa hai móc thang là 1.8m

thang giáo nêm

- Loại thứ hai là thang có chiều dài 2.1m, sử dụng cho chiều cao 1.5m.

thang giàn giáo nêm

 Công ty Phoenix sản xuất theo yêu càu bản vẽ mâm thang của khách hàng. 

 


Sản phẩm khác