Thang Giàn Giáo Phoenix

thang leo giàn giáo
prev
  • thang leo giàn giáo
next

- Thang giàn giáo Phoenix

- Cầu thang giàn giáo Phoenix 

- Thang leo giàn giáo 

- Thang thao tác giàn giáo 

 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

CẤU TẠO THANG GIÀN GIÁO PHOENIX: 

- Chiều dài: 2335 mm

- Chiều rộng: 480mm

- Thép hộp 30x60

- Tole dày 1,2ly

- Số bậc: 07

thang leo giàn giáo

 

 

Sản phẩm liên quan