Thép ống

Công ty Phoenix phân phối thép ống các loại chuyên làm giàn giáo xây dựng

- Thép ống tròn D42, Thép 42 đen, Thép mạ kẽm D42

- Thép ống D49, thép mạ kẽm D49

thép ống 49

Không tồn tại mẫu tin