Khung giàn giáo

Công ty Phoenix chuyên sản xuất: Giàn Giáo Khung, Giàn Giáo Xây Dựng. Hệ Giàn Giáo Khung hiện nay có các qui cách sản phẩm như sau: 

- Giàn Giáo Khung 1.7m, có đầu, 2ly: 

+ Chiều cao: 1700mm

+ Chiều rộng: 1250mm

+ Độ dày: 2ly

+ Màu sắc: Màu xanh, màu cam, màu đỏ

giáo 1.7m

Dàn giáo Khung 1.53m, có đầu, có cầu ngang 

+ Chiều cao: 1530mm

+ Chiều rộng: 1250mm

+ Độ dày: 2ly

+ Màu sắc: Màu xanh, màu cam, màu đỏ

giáo 1.53m

Giàn Giáo Khung 1.2m, không nòng, mục đích để lắp đặp kích tăng đầu, kích u

+ Chiều cao: 1200mm

+ Chiều rộng: 1250mm

+ Độ dày: 2ly

+ Màu sắc: Màu xanh, màu cam, màu đỏ

giáo 0.9m

- Giàn Giáo Khung 0.9m, không đầu nối hay còn gọi là giàn giáo lửng

+ Chiều cao: 900mm

+ Chiều rộng: 1250mm

+ Độ dày: 2ly

+ Màu sắc: Màu xanh, màu cam, màu đỏ

giàn giáo khung

GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN
Khung Giàn Giáo Phoenix
Khung Giàn Giáo 1.2m
Giàn Giáo 0.9m, Không Đầu
Khung Giàn Giáo Nhỏ