Khung giàn giáo

Công ty Phoenix chuyên sản xuất: Giàn Giáo Khung, Giàn Giáo Xây Dựng

- Giàn Giáo Khung 1.7m, có đầu, 2ly

giáo 1.7m

- Dàn giáo Khung 1.53m, có đầu, có cầu ngang 

giáo 1.53m

- Giàn Giáo Khung 1.2m, không nòng, mục đích để lắp đặp kích tăng đầu, kích u

giáo 0.9m

- Giàn Giáo Khung 0.9m, không đầu nối hay còn gọi là giàn giáo lửng

giàn giáo khung